Ferdi Kaza Sigortası

Hayat hızla akıp gideren bir kaza her şeyi değiştirebliyor, Ferdi Kaza Sigortası ile size ve sevdiklerinize geniş kapsamlı güvence sunuyoruz. Ayrıca;

❖ Yürürlükteki Vergi Kanunları’na göre poliçe primlerinizi belirli bir miktara kadar vergi matrahından düşebilme avantajından yararlanabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre;

❖ Ücretli çalışanlar ve beyana tabi vergi mükellefi kişileri kendisi, eşi, küçük çocukları için ödediği primlerin tamamını, Ödeme yaptığı atda elde edilen ücretin/beyan etiği gelirin %15’ini, yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaması kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

TEKLİF FORMU