Kasko

Kasko Sigortası, aracınız ile yaşadığınız bir kaza sonucunda veya aracınızın yanması, çalınması, doğal afet vb. durumlarda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Kasko Sigortası bir başka oto sigortası olan Trafik Sigortası ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Kasko Sigortası aracınızın uğrayacağı hasarı karşılarken, Trafik Sigortası belirlenen limitler dahilinde karşı tarafa verilen hasarı karşılayan bir sigorta türüdür.

Bu bakımdan bu iki sigorta türü birbirini tamamlayan sigortalardır. Bunun yanında Kasko Sigortası isteğe bağlıyken, Trafik Sigortası kanunen yapılması zorunlu bir sigorta türüdür.

TEKLİF FORMU