Ortak Alan / Site Paket Sigortaları

Bu poliçe, apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarını ve muhteviyatını, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere karşı güvence altına alan bir yangın sigortası çeşididir.

TEKLİF FORMU