İş Durması ve Kar Kaybı Sigortaları

Kâr Kaybı Sigortası, bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucunda meydana gelebilecek hasarlar yangın sigortası ile karşılanmaktadır. Ancak bu hasarlar gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olan maddi kayıplar (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı poliçesiyle karşılanmaktadır.

İş Durması Sigortası, şirketlerin sigorta teminatına dâhil bir risk veya olay sonucu faaliyetlerinin kesintiye uğraması sebebiyle kârlarının azalması veya zarar etmelerine neden olabilecek mali kaybı telâfi etmeye yönelik bir sigorta türüdür.

TEKLİF FORMU