İşveren Mali Sorumluluk

Herhangi bir iş kazasında, işletmenin sorumluluğu çerçevesinde, SGK tarafından kusur nispetinde istenecek olan tazminat tutarları ile iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek hukuki tazminat talepleri bu poliçe ile güvence altına alınır.

TEKLİF FORMU