Ürün Sorumluluk Sigortaları

Ürün sorumluluk sigortası işletme olarak üretilen, sunulan, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi esnasında 3. Kişilere veya mallarına verilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigortalardır.

TEKLİF FORMU