Ticari Alacak Sigortaları

Bir satıcının, bir alıcı tarafından hem iflası hem de gecikmiş temerrüt / yavaş ödemeden kaynaklanan ticari bir alacağının ödenmemesinden kaynaklanan kayıplara karşı tazmin eden bir sigorta ürünü.

TEKLİF FORMU