İnşaat Sigortaları

İnşaat Sigortası, ödenen prim karşılığında inşaatın belirli risklere karşı sigorta şirketi tarafından güvenceye alındığı sözleşme türüdür.

Poliçe; inşaatın önceden bilinmeyen ve poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan sebeplerle zarara uğramasını kapsar. Bu kapsamda konuttan işyerine, köprüden baraj inşaatına kadar birçok inşa faaliyetinde meydana gelebilecek çeşitli zararlar için inşaat sigortası yaptırılmaktadır.

TEKLİF FORMU